Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. januar 2022
 1. Introduksjon

Less Company AS (org.nr. 924 912 103) (" LessAdmin ") bryr seg om enkeltpersoners personvern og er forpliktet til å behandle personopplysninger i samsvar med lokalt gjeldende lover og forskrifter. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om LessAdmin sin behandling av personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.  

For formålet med denne personvernerklæringen, LessAdmin er behandlingsansvarlig. 

Hvis du har spørsmål angående vår behandling av personopplysninger eller om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-post: support@ lessadmin .com

 1. Personopplysninger, formål og rettslig grunnlag for behandling

LessAdmin behandler blant annet personopplysninger knyttet til kontaktpersoner hos sine leverandører, tjenesteleverandører og forretningspartnere, brukere av tjenesten, potensielle kandidater og andre som kontakter LessAdmin eller besøk vår nettside. Personopplysningene kan leveres av den registrerte selv, fra offentlig tilgjengelige kilder eller tredjeparter som tjenesteleverandører, partnere etc. 

Vi kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med følgende behandlingsaktiviteter:  

 • Kontraktsforhold : I et kontraktsforhold mellom LessAdmin og enkeltpersoner eller selskaper, kan personopplysninger være nødvendige for gjennomføringen eller utførelsen av kontrakten (GDPR artikkel 6 (1) (b)), slik som kontaktinformasjon og andre personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle kontrakten. 
 • Kontraktsstyring og forretningsforhold: I forbindelse med administrasjon og forvaltning av kontrakter med LessAdmin sine kunder, forretningspartnere etc. og for forretnings- og partnerforholdsformål, LessAdmin kan behandle personopplysninger som kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos slike kunder, forretningspartnere, i tillegg til personopplysninger i kontrakter, løpende kommersiell korrespondanse, fakturaer, møtereferat etc. Rettsgrunnlaget er LessAdmin sin legitime interesse i å inngå forretningsforhold, oppfylle kontrakter og administrere slike forhold (GDPR artikkel 6 (1) (f)).
 • Svar på henvendelser: LessAdmin kan behandle personopplysninger for å følge opp henvendelser fra potensielle kandidater, nettsidebrukere og andre som kontakter LessAdmin . LessAdmin kan behandle personopplysninger som kontaktinformasjon og andre personopplysninger oppgitt i forbindelse med henvendelsen. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er LessAdmin sin legitime interesse i å gi støtte til å besvare og administrere henvendelser og annen kommunikasjon (GDPR artikkel 6 (1) (f)).
 • Bruken av LessAdmin sin hjemmeside: LessAdmin kan behandle personopplysninger om besøkende til LessAdmin sin nettside. LessAdmin bruker informasjonskapsler og andre metoder for informasjonsinnhenting for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere LessAdmin nettsidemetoder, hvor personopplysninger som IP-adresse kan samles inn. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er LessAdmin sin legitime interesse i å vedlikeholde nettsiden og samle inn statistikk. (GDPR artikkel 6 (1) (f)). Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.  
 • Markedsføring, nyhetsbrev etc.; Hvis du har registrert deg for markedsføring eller vårt nyhetsbrev, kan vi behandle ditt navn, kontaktinformasjon etc. for å sende slikt materiale til deg. Slik behandling er basert på ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1) (a)). 
 • Rekruttering: Dersom du søker på en stilling i LessAdmin , LessAdmin kan behandle dine personopplysninger for å vurdere søknaden din, slik som CV, søknad, attester, referanser og annen informasjon du måtte oppgi eller som vi trenger å bekrefte for å vurdere søknaden din. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er normalt at det er nødvendig for å iverksette tiltak på forespørsel fra kandidaten før (potensielt) inngåelse av en arbeidsavtale. Behandlingen kan også være basert på vår legitime interesse i å finne den beste kandidaten til stillingen (GDPR artikkel 6 (1) (f)), eller ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1) (a)). 
 • Sikre overholdelse og legitime interesser: LessAdmin kan også behandle personopplysninger for å overholde lovpålagte forpliktelser som LessAdmin er underlagt, og for å ivareta egne eller tredjeparters legitime interesser, f.eks. i forhold til å etablere et rettskrav eller hindre uautorisert tilgang til eller utlevering av personopplysninger GDPR artikkel 6 (1) (f)). 
 • Juridiske forpliktelser : LessAdmin kan behandle personopplysninger på grunn av juridiske forpliktelser som gjelder driften av LessAdmin (GDPR artikkel 6 (1) (c)), for eksempel regnskapsforpliktelser.

LessAdmin kan, fra sak til sak, behandle personopplysninger for andre formål og stole på ulike juridiske grunnlag, slikt samtykke eller legitim interesse eller, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, som angitt i en gjeldende personvernerklæring.

 1. Oppbevaringsperiode

LessAdmin vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene for behandlingen som definert ovenfor. Dersom behandlingen er basert på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker tilbake samtykket. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. 

Vær oppmerksom på at fortsatt lagring kan være nødvendig på grunn av lovpålagte forpliktelser som LessAdmin er underlagt f.eks lovbestemte regler knyttet til oppbevaring for regnskapsformål, eller pga LessAdmin sine legitime interesser, f.eks. med det formål å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav. 

 1. Offentliggjøring til tredjeparter

Vi vil kun utlevere dine personopplysninger til tredjeparter i den grad vi har et juridisk grunnlag for slik utlevering. 

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre og på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike leverandører er styrt av en databehandleravtale, som blant annet sikrer informasjonssikkerhet for dine personopplysninger.

LessAdmin kan behandle og lagre dine personopplysninger utenfor EU/EØS. All behandling i et tredjeland vil være underlagt mekanismer som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for dine personopplysninger, slik som EU-standardkontraktsklausuler og passende tekniske og organisatoriske tiltak, eller en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen, i tillegg til alle nødvendige trinn i henhold til gjeldende lov for at slik overføring av dine personopplysninger skal være i samsvar med gjeldende lov.

I noen tilfeller, LessAdmin kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å oppfylle lovpålagte krav eller etterkomme myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivning. Offentlige myndigheter vil være ansvarlige for å behandle personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller. 

 1. Sikkerhet

LessAdmin verdsetter dine personvernrettigheter og har tatt rimelige skritt for å beskytte brukernes personvern, inkludert gjennom implementering av fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak, for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til informasjon som er lagret og på annen måte behandlet.

 1. Tredjeparts nettsteder og sosiale medier

LessAdmin sine nettsteder kan inneholde lenker til andre tredjepartssider. Disse tredjepartssidene har sine egne retningslinjer for personvern som bestemmer hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Hvis du sender inn personlig informasjon til noen av disse tredjepartssidene, er informasjonen din underlagt personvernreglene deres. LessAdmin tar ikke noe ansvar for slike tredjepartssider, hvordan de drives og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med slike tredjepartssiders retningslinjer for personvern og bruksvilkår når du besøker og bruker slike nettsteder.

Når du "liker" eller blir med på vår Facebook-side eller andre sosiale mediekontoer, vil dette bli delt med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder alle aktiviteter på våre sosiale mediekontoer, for eksempel innhold som er lagt ut av deg eller innlegg du liker. Den aktuelle sosiale medieplattformen har egne retningslinjer for personvern, der du kan finne mer informasjon om behandling av personopplysninger i forhold til slike sosiale medieplattformer. 

 1. Dine rettigheter

Som registrert har du rett til å be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, be om det LessAdmin oppdaterer eller korrigerer dine personopplysninger og/eller trekker tilbake ethvert samtykke til behandling. I noen tilfeller har du også rett til å be om at personopplysningene dine slettes, be om begrensning av behandlingen eller protestere mot behandling og/eller be om dataportabilitet. For å utnytte dine rettigheter kan du kontakte LessAdmin ved å bruke kontaktinformasjonen angitt i punkt 1 ovenfor. 

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener det LessAdmin sin behandling av dine personopplysninger er i strid med relevante databeskyttelseslover. 

 1. Endringer i personvernreglene 

Gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på nettstedet vårt. Hvis LessAdmin gjør endringer i behandlingen av personopplysninger, denne policyen vil bli oppdatert, og endringen vil bli varslet på nettsiden. 

Hvis vi gjør endringer i behandlingen som er basert på ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi implementerer slik endret behandling.

***"Vi skapte LessAdmin for å gi små bedrifter muligheten til å administrere arbeidsstyrken med samme effektivitet som store selskaper, men til en brøkdel av kostnaden."